Jedną z podstawowych instalacji w domu jest ta, która gwarantuje ciepło pomieszczeniom. Konstruktorzy starają się jednak ograniczać zapotrzebowanie na energię cieplną wytwarzaną przez tradycyjne piece, czy kominki. Właśnie takie założenia mają domy pasywne, które dzięki swojej budowie niemal maksymalnie ograniczają zużycie ciepła z konwencjonalnych źródeł. Budując domy pasywne projekty powstają niezwykle starannie, bo to by jak najlepiej oddać możliwości danego klimatu.

Idea domów pasywnych

Duże znaczenie podczas powstawania domów pasywnych ma ogólna ilość dni słonecznych w roku. Warto bowiem wiedzieć, że te dzięki dokładnej izolacji, a także pobieraniu promieniowania słonecznego maksymalnie ograniczają zużycie energii cieplej z instalacji. Dodatkowo ogrzewanie pochodzi ze specjalnie zaprojektowanej wentylacji, gdzie powietrze dostarczane do wewnątrz wykorzystuje ciepło powietrza, które przekazywane jest na zewnątrz. Poziom skomplikowania konstrukcji nie ma jednak dużego przełożenia na ceny.

Koszt budowy

Wiele osób zainteresowanych budową domu pasywnego ma obiekcje przed jego zaprojektowaniem z uwagi na koszty. Tymczasem przygotowany przez specjalistów budynek to jedynie o kilka procent więcej kosztów, niż w przypadku mieszkania o tradycyjnym projekcie. Warto jednak pamiętać, że na ostateczny kosztorys największy wpływ mają specjaliści, którzy dzięki swojej wiedzy doskonale wiedzą, jakich materiałów podczas budowy użyć, by dom pasywny spełniał swoją pierwotną rolę bez ponoszenia zbędnych wydatków.